Binnenvaartpastoraat

Welkom op de site van het binnenvaart pastoraat.

De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.

Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Rotterdam en Duisburg. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van 2 predikanten (Louis Kruger en Dirk Meijvogel) en vrijwillige medewerkers.
Met "Het Contact" heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant.

 

Laatste Nieuws

Elke zondagmorgen is er een Nederlandstalige dienst in de Hafenkirche Mannheim

Vanaf 1e paasdag beginnen de Nederlandstalige diensten voor de binnenvaartgezinnen
en overige Nederlandstalige gasten om 11.30 uur!

Om ca 11.00 uur is de deur open

Van harte welkom!

GOD KOMT LANGSZIJ
In het weekend van 6-9 april 2018 willen we als jonge schippersgezinnen een weekend met elkaar optrekken en nadenken over een thema. Het thema voor het weekend is:

Jozef, God komt langszij.