Welkom

Welkom op de site van het binnenvaart pastoraat.

De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.

Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Rotterdam en Duisburg. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van een 2 predikanten (Louis Kruger en Dirk Meijvogel) en vrijwillige medewerkers. Met 'de kerk aan de Ruhr' heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant.

 

Laatste Nieuws

Datum:   26 december om 16:00 uur
 
Thema:  “Niet te geloven?-!”
Medewerkenden:

Was u er al een keer bij? Zo niet, overweeg het dan eens om te komen. Met of zonder schip. Want Kerst in de Ruhr is een happening. Een feest. Feest omdat we de geboorte van onze Koning, de lang verwachte Messias mogen vieren. Een feest wat ‘nog’ niet in de bijbel voorkomt.

Delfzijl

Donderdag 24 december 19.00 uur
Kinderkerstfeest in de Farmsumer kerk. Ook schipperskinderen zijn hiervoor, met hun ouders uitgenodigd.