Welkom

Welkom op de site van het binnenvaart pastoraat.

De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.

Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Rotterdam en Duisburg. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van een 2 predikanten (Louis Kruger en Dirk Meijvogel) en vrijwillige medewerkers. Met 'de kerk aan de Ruhr' heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant.

 

Laatste Nieuws

Al sinds enige jaren is het traditie in Mannheim, de oecumenische openluchtdienst van het Duitse en Nederlandse binnenvaartpastoraat op het museumschip bij de Kurpfalzbrücke. Dit jaar vindt deze dienst plaats op zondag 19 juni om 11.00 uur.
 

Beste mensen,
 
Ik wil jullie er graag even aan herinneren dat we op vrijdag 24 juni allemaal weer welkom zijn in  “De Zandkreek” in Hattem.
We hebben dit jaar weer een mooi thema bedacht, we gaan het hebben over “Wonderen” want volgens mij zijn die de wereld nog niet uit.

Het Hemelvaartweekend is een ontspannen en eenvoudig weekend, je kunt je uitleven op het water en ongemerkt ga je een stukje wijzer naar huis. Tijdens het kamp gaan we weer twee dagen zeilen. Zeilervaring is niet nodig. Verder ontmoet je veel leuke mensen (wie weet, je grote liefde!).