Najaarsweekend 2016

Welkom op de site van het binnenvaart pastoraat.

De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.

Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Rotterdam en Duisburg. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van een 2 predikanten (Louis Kruger en Dirk Meijvogel) en vrijwillige medewerkers. Met 'de kerk aan de Ruhr' heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant.

 

Laatste Nieuws

Een Wonderbaar (mooi) weekend.

Beste Mensen :

Er staat opnieuw een mooi weekend in de steigers.
We hebben als Thema bedacht "Godsplan met je leven ",
hoe actueel is dat in deze tijd.
Wij nodigen iedereen hartelijk uit om het weekend 30 sept t/m 2 okt
naar Hattum te komen.