Binnenvaartpastoraat
Persoonlijk

U kunt direct in contact komen via e-mail of telefoon met onze predikant.

Ds. Dirk Meijvogel
Oostelijke helft van Nederland, Duisburg en Duitsland:

Krommekamp 286
3848 DV Hardewijk
mobiel 06 3104 1389
e-mail: dirkmeijvogel@gmail.com
Nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van het binnenvaartpastoraat (dirkmeijvogel@gmail.com). Via deze nieuwsbrief ontvangt u aankondigingen van activiteiten van het binnenvaartpastoraat.


Het Contact

"Het Contact" is het tijdschrift van de Nederlandse Kerk aan de Ruhr en het Protestants Schipperswerk namens de PKN.
U kunt zich abonneren door contact op te nemen met Elly Blokzijl ellyblokzijl@kpnmail.nl
Een abonnement kost €25,- per jaar en dient betaald te worden op IBAN: NL29RABO0153507853 t.n.v. Ned. Kerk a.d. Ruhr o.v.v. Contact


Werkgroep Pastoraat Binnenvaart

Voorzitter
Ds. Anja van Alphen
Merelstraat 3
2851 VS Haastrecht
tel. 0182-501032 / 06-23450402
e-mail: postvooranja@hotmail.com


Penningmeester
Mevrouw Linda Aarnoudse
email: ljva1974@gmail.comOecumene

De predikanten van het binnenvaartpastoraat van de PKN werken samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Katholieke Kerk.
Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken werkt ds H. van der Ham onder schippers en zeevarenden.

Ds. H. van der Ham
Stooplaan 26
3311 DM Dordrecht
tel. 078 6138280,
of: 0653596380
e-mail: hvdham@filternet.nl

Meer informatie over de Katholieke Kerk kunt u vinden op de pagina van het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum.


Opmerkingen

Voor opmerkingen over of aanvullingen voor de webpagina van het binnenvaartpastoraat van de PKN kunt u mailen naar Esther Goudriaan: goudriaan.concordia@vaart.net
Contact