Binnenvaartpastoraat
Welkom op de website van het binnenvaart pastoraat.De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.

Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Duisburg, Mannheim en Rotterdam. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van 2 predikanten (Dirk Meijvogel en Louis Kruger) en vrijwillige medewerkers.

Met "Het Contact" heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant
.
De kerkzaal aan de Dr. Hammacherstrasse, Duisburg Ruhrort in coronatijd. Ook met onderlinge afstand kunnen we de diensten houden.
Gelukkig is er van Gods kant geen afstand naar ons toe!

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand, tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand, tussen U en mij 

(Eline Bakker)Kalender Kerkdiensten
Samenkomsten in Duisburg en Mannheim: Vanaf 6 september!


Vanaf 7 Juni is het weer mogelijk om met een beperkt aantal kerkgangers de diensten in de Koningskerk bij te wonen.
Vooraf dient u zich aan te melden.
Klik hier.
Alle diensten zullen vooralsnog ook als livestream worden uitgezonden.
11-10-2020
Duisburg: Ds. H. van der Ham
Mannheim: GEEN DIENST
Koningskerk: Ds. Louis Kruger
Bergambacht: Ds. L.M. Schermers
18-10-2020
Duisburg: Dhr. Peter Kruijt
Mannheim: GEEN DIENST
Koningskerk: J. van der Spek
Bergambacht: Ds. Dirk Meijvogel
25-10-2020
Duisburg: Ds. Dirk Meijvogel
Mannheim: GEEN DIENST
Koningskerk: Andries Knevel
Bergambacht: D. van Os
01-11-2020
Duisburg: Ds. P. Prins
Mannheim: GEEN DIENST
Koningskerk: Ds. M. Kollenstaart
Bergambacht:
08-11-2020
Duisburg: Ds. Dirk Meijvogel H.A.
Mannheim: GEEN DIENST
Koningskerk: Ds. Louis Kruger
Bergambacht:
15-11-2020
Duisburg: Ds. C. van Dam
Mannheim: GEEN DIENST
Koningskerk: Ds. Louis Kruger
Bergambacht:
22-11-2020
Duisburg: Ds. Dirk Meijvogel Eeuwigheidszondag
Mannheim: GEEN DIENST
Koningskerk: Ds. Louis Kruger
Bergambacht:
29-11-2020
Duisburg: Ds. J.H. Adriaanse
Mannheim: GEEN DIENST
Koningskerk: Dr. J.M. Abrahamse
Bergambacht:
*Belangrijk nieuws*

In Duisburg Ruhrort zijn met ingang van heden nieuwe maatregelen van kracht.
Bovenop de regels die we al hadden verzoeken wij u dringend een mondkapje te dragen als u zich moet verplaatsen, dus bij in en uit gaan van de kerk en naar de koffieruimte. De ontmoeting na de dienst zullen we ook moeten beperken tot ongeveer een half uur.
Daarnaast zal er helaas voorlopig niet meer gezongen worden in de diensten. Ondanks dit alles hopen we dat u de diensten zult blijven bezoeken.

Helaas zijn we genoodzaakt de diensten in Mannheim weer te stoppen.
De deelstaten in Duitsland geven aan dat wij als Nederlanders het land niet in mogen zonder negatieve Covid19 test, omdat we uit risicogebied komen. Ook voor het bijeenkomen van mensen uit vitale beroepen geldt dit.

De enige uitzondering is de deelstaat Nordrhein Westfalen. Hier mogen mensen uit risicogebieden 24 uur lang verblijven zonder getest te zijn.
We kunnen dus in Duisburg de diensten wel voortzetten.

We laten het u weten als er veranderingen plaats vinden!

We leggen dit alles in Gods handen.


Houdt u deze website goed in de gaten voor de actuele stand van zaken. Ook op onze Facebook pagina kunt u terecht:
https://www.facebook.com/Binnenvaartpastoraat/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Live stream links

Ontmoetingskerk Bergambacht:

Live meekijken klik hier.


Koningskerk Rotterdam:

Live meekijken klik hier.

Aanmelden om in de dienst aanwezig te zijn, stuur een mailtje naar: aanmelding@koningskerk.org


Data om te onthouden:

Gezinsweekend:
Gecancelled


Women Challenge Days:
30 september - 2 oktober 2020
Meer info: klik hier.

Maritieme Beurs Gorinchem:
Gecancelled

Bible Outdoor Days Israel
02 - 09 november 2020
Meer info: klik hier.

Najaarsweekend
Gecancelled
Voor verslagen van weekenden en andere events:
Klik hier.
Lees hier het In Memoriam van
Ds. B. J. Ligtenberg
25-12-1933       -       08-04-2020