Binnenvaartpastoraat

Welkom op de site van het binnenvaart pastoraat.

De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.

Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Rotterdam en Duisburg. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van 2 predikanten (Louis Kruger en Dirk Meijvogel) en vrijwillige medewerkers.
Met "Het Contact" heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant.

 

Laatste Nieuws

Elke zondagmorgen is er een Nederlandstalige dienst in de Hafenkirche Mannheim
Vanaf 1e paasdag beginnen de Nederlandstalige diensten voor de binnenvaartgezinnen
en overige Nederlandstalige gasten om 11.30 uur!
Om ca 11.00 uur is de deur open

Van harte welkom!

Najaarsweekend 2018: “ Ik geloof, geloof ik……….. ”

Beste mensen,

Dit is alvast een eerste uitnodiging om deelnemer te worden van weer een geweldig weekend in de bossen van Hattem!