Binnenvaartpastoraat
Welkom op de website van het binnenvaart pastoraat.De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.

Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Duisburg, Mannheim en Rotterdam. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van 2 predikanten (Dirk Meijvogel en Louis Kruger) en vrijwillige medewerkers.

Met "Het Contact" heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant
.
De kerkzaal aan de Dr. Hammacherstrasse,  Duisburg Ruhrort
Kalender Kerkdiensten
08-12-2019
Duisburg: Ds. B.J. van de kamp
Mannheim: Ds. D. Meijvogel
Koningskerk: Ds. L. Kruger
15-12-2019
Duisburg: Ds. A.W.J. Theunisse
Mannheim: Ds. P.F. Boomsma
Koningskerk: Ds. D. Riemens
22-12-2019
Duisburg: P. Kruijt
Mannheim:
geen dienst
Koningskerk: W. de Vink
25-12-2019
Duisburg: Ds. D. Meijvogel Kerstviering
Mannheim:
geen dienst
Koningskerk: Ds. L. Kruger
26-12-2019
Duisburg: Ds. D. Meijvogel
Familiekerstfeest
Mannheim:
geen dienst
Koningskerk: geen dienst
29-12-2019
Duisburg: Ds. J.W. Wind
Mannheim:
geen dienst
Koningskerk: J. van der Spek
31-12-2019
Duisburg:
geen dienst
Mannheim:
geen dienst
Koningskerk: Ds. L. Kruger
Verslag van het Najaarsweekend 2019
Klik hier.


Verslag van de Woman Challenge days 2019
Klik hier.


Verslag van de Binnenvaartontmoetingsdag 2019.
Klik hier.


Voor foto's van de belijdenisdienst van 15 september 2019
Klik hier.


Verslag van de Bible Outdoor Days Oostenrijk 2019
Klik hier.


Verslag van het Hemelvaartweekend 2019
Klik hier.


Verslag van de Bible Outdoor Days 2019.
Klik hier.Verslag van het Jonge gezinnen weekend 2019.
Klik hier.


Verslag van Kerstfeest 2018 in de Ruhr.
Klik hier.


Voor overige Nederlandstalige kerkdiensten
Klik hier.

 
Kerstvieringen

De Adventtijd breekt weer aan, en nog maar een aantal weken dan mogen we weer Kerstfeest vieren.
We nodigen u van harte uit in onze diensten!


Duisburg:
Het thema waar we dit jaar over nadenken is: "Kostbaar en Kwetsbaar."

Heiligenabend:
We komen samen aan boord van de "Addio" en beginnen rond 20.00 uur. We zingen samen, lezen het kerstevangelie, bespreken het thema en luisteren naar een kerstverhaal.
De jongeren hebben hun eigen programma op een naastgelegen schip.

Eerste Kerstdag:
Om 10.30 gaat Ds. D. Meijvogel voor. Na de dienst komen we samen in de koffieruimte voor verdere gesprekken en gezelligheid.
Dr. Hammacherstrass 4-6 Duisburg Ruhrort

Tweede Kerstdag:
Om 14.00 uur begint het familiekerstfeest. Alle leeftijdsgroepen hebben een eigen inbreng rond het thema ‘Kostbaar en kwetsbaar’. Het samengestelde ad hoc havenkoor zal een aantal liederen zingen. Optredens van kinderen, verhalen, sketches en sfeer zijn de ingredienten voor deze middag. Aan het eind zal er weer een heerlijke schippers kerstmaaltijd voor ons klaarstaan, waarmee we het Kerstfeest zullen afsluiten.
Dr. Hammacherstrasse 4-6, Duisburg- Ruhrort


Koningskerk Rotterdam:

Eerste Kerstdag
Om 10.00 uur gaat Ds. L. Kruger voor.

Tweede Kerstdag:
Geen dienst.


Hafenkirche Mannheim:
Geen diensten!


Pelgrimskerk Rotterdam:


Tweede Kerstdag:
Om 16.00 uur is er het jaarlijkse schipperskerstfeest.
Reyerdijk 51, Rotterdam


Allen van harte welkom!

Wij willen graag uw mening horen over een mogelijke zelfstandige gemeente voor varenden  en verzoeken u deze vragenllijst in te vullen:

Klik hier voor de enquete.